Eroticka hra - karty Play The Game of Love

9762

Play The Game of Love - zábavné hracie karty pre páry, ktoré obľubujú erotické hry. S týmito kartami si môžete zahrať štyri rôzne hry.

Viac detailov

3,90 €

Play The Game of Love 
KARTY - hrací plán:
1.Hra - Unleash Your Fantasy! uvoľni svoju fantáziu.
Rozdeľte karty so svojím miláčikom podľa farieb na nasledovné rady:
červený, žltý, oranžový, biely a modrý. Potiahnite si každý jednu kartu.
Prediskutujte ako budete zobrazené polohy vykonávať. Zapamätajte si
obe karty a prispôsobte podmienky vášmu spoločnému komfortu. Ľudia 
sú rôzny, ak sa pozícia na karte bude zdať zložitá, vymeňte ju, praktizujte
bezpečný sex. Prajeme vám veľa zábavy.
2.Hra - Fortune Teller! veštec - veštkyňa.
Predpovedajte svojej láske sexuálnu budúcnosť. Zamiešajte karty, položte
na seba a otáčajte jednu po druhej. Ukladajte do radov podľa farieb: červená,
oranžová, žltá, biela a modrá. Ak máte viac ako jednu kartu rovnakej farby,
uložte ju na vrch predchádzajúcej karty totožnej farby. Ked´máte posledné 
karty z každej farby, hra končí a vrchné karty sa stávajú vašou vyveštenou fantáziou.
3.Hra - Lover´s Libido! libido milovníkov.
Zamiešajte karty, rozdeľte na 2 kôpky a poukladajte ich obrázkami polôh nadol.
Vy a váš miláčik si navzájom dávate otázky o vašich sexuálnych túžbach.
S otázkou dajte aj 2 možnosti z ktorej si bude vyberať tú správnu.
Napríklad: aký typ pleti preferujem? a/ čokoládku, b/ krémovú.
Ak váš miláčik odpovedal správne, požiadajte ho/ ju, aby vám dal/ a karty z 
vrchu kôpky. Ked´má jeden z vás po jednej karte z každej farby, hra končí
a dotyčný víťazí. Následne si víťaz vyberie jednu kartu z každej farby pre 
svoje potešenie. Uvoľni svoju fantáziu.
4.Hra - Ultimate Fantasy! najväčšia fantázia.
Zamiešaj kôpku a rozdaj 5 kariet každému hráčovi dole hlavou /polohami/.
Umiestni zvyšok kôpky medzi seba a svojho miláčika a otoč prvú kartu, 
aby vznikla vedľa nová kôpka /odkladacia/. Cieľom je nazbierať po jednej
karte z každej farby, tak aby ste vyskladali svoju fantáziu. Vy a vaša polovička
sa vystriedate. Počas každého striedania nakreslite vrchnú kartu z kôpky 
/zo stola/. Potom odhodte kartu z ruky, erotickou polohou nahor na odkladaciu
kôpku. Ak viete zložiť svoju fantáziu, vyhrali ste. Uvoľnite svoju fantáziu /myseľ/.