INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKA

 

Erotické pomôcky obohatia Váš sexuálny život!

 Ďakujeme, že ste si zakúpili pomôcku u nás.

    www.sexual.sk

 

 Varovania a všeobecné pokyny:

1.  Skladujte mimo dosahu detí!

2.  Erotické pomôcky sú vhodné len pre osoby nad 18 rokov!

3.  Pri poranenej, zapálenej a opuchnutej pokožke alebo na infikovaných častiach pokožky erotickú pomôcku nepoužívajte a v prípade, že sa pri používaní výrobku objaví nepríjemné napätie alebo podráždenie kože, činnosť okamžite prerušte.

4.  Z hygienických dôvodov pri použití môžete podľa vlastného uváženia na pomôcku navliekať kondóm.

5.  Z hygienických dôvodov nepožičiavajte erotické pomôcky iným osobám, aby ste sa vyhli ochoreniam a infekciám.

6.  Neprehliadnite údaje o materiále na obale výrobku, aby ste sa vyhli alergickým reakciám, napr. na latex.

7.  Z vibračných pomôcok je vo vode možné používať iba pomôcky s označením " Waterproof". Ak sa jedná o nevodotesnú vibračnú erotickú pomôcku, dávajte pozor, aby sa do batérií alebo do riadiacej jednotky nedostala voda.

8.  Ak sa jedná o vodotesnú erotickú pomôcku, po vložení batérií zaistite, aby bola priehradka, do ktorej sa batérie vkladajú pevne uzavretá.

9.  V prípade vibračných erotických pomôcok, pri ktorých sa dajú vibrácie prístroja regulovať, manipulujte s regulátorom opatrne a netočte ním násilím.

10.Vibračnú erotickú pomôcku v prípade prehriatia okamžite vypnite a pred ďalším použitím ju nechajte vychladnúť.

11.Opatrné používanie erotickej pomôcky Vás ochráni pred poranením a úrazom.

12.Výrobok silne nezahrievajte alebo neochladzujte, okrem prípadov, kedy je na to výslovne upozornené.

13.Erotické pomôcky používajte výhradne behom spoločnej predohry ako masážny, prípadne stimulačný prístroj, na  sebauspokojovanie alebo ako doplnok pohlavného styku, nikdy ale na iné účely.

14.Pomôcky, ani spodné prádlo sa po zakúpení z hygienických dôvodov nevymieňajú.

15.Aby ste sa pri ošetrovaní spodného prádla vyhli poškodeniu, dodržiavajte pokyny uvedené na vysačke.

16.Dodávateľ, ani predajca nepreberajú žiadnu zodpovednosť za nesprávne používanie výrobku.

 

Návod na obsluhu a údržbu erotických pomôcok: 

1.  Pred prvým použitím a po každom ďalšom použití očistite pomôcku teplou vodou a mydlom. Ak sa jedná o pomôcku vibračnú, myslite na to, že ide o elektrický prístroj. Vlhkosť v priehradke, do ktorej sa vkladajú batérie môže spôsobiť poruchu prístroja.

2.  Na povrch erotickej pomôcky (na vibrátor, penis, análny kolík, manžetu vákuovej pumpy, do misky podtlakového zvonu na  prsia, do sexuálnych otvorov v nafukovacej bábike, na povrch vibračného vajíčka alebo venušiných guličiek) naneste dostatočné množstvo lubrikačného prostriedku - poznáme napr. naturálne, orálne s príchuťou, dráždivé, tlmivé, análne, s aloe vera, silikónové a ďalšie iné - ich pomerne veľký výber nájdete v každom sex shope. Celý akt obohatia a spríjemnia. V žiadnom prípade nepoužívajte rôzne náhrady ako krém na ruky, olej na varenie, prípadne olej na opaľovanie a podobne.

     V prípade, že sa jedná o vibračnú pomôcku, dávajte opozor, aby ste  lubrikantom nepoškodili riadiacu jednotku napájanú batériami, čo by mohlo viesť k chybnej funkcii prístroja. POZOR! Používajte iba lubrikačné prostriedky, ktoré sú rozpustné vo vode! Lubrikačné prostriedky s obsahom oleja materiál narušujú.

3.  Pri realistických vibrátoroch, kde pri nákupe bol priamo pribalený púder je nutné pomôcku po umytí a osušení prepúdrovať, aby sa pomôcka nestala lepkavou. Ak sa pribalený púder minie, je vhodné používať bežný detský púder. Ak sa o pomôcku tohto druhu takto nepostaráte, jej jemný povrch sa veľmi rýchlo znehodnotí.

4.  Po jemnom zavedení alebo priložení pomôcky, opatrne stlačte, poprípade otáčajte ovládačom rýchlosti a nastavte vyhovujúcu rýchlosť vibrácií, prípadne na riadiacej jednotke zvoľte funkciu, ktorá vyhovuje Vašim predstavám. Ovládačom rýchlosti otáčajte, tlačte alebo posúvajte pomaly a jemne, nenásilne.

5.  Po použití vibračnú erotickú pomôcku vypnite a pomaly vysúvajte alebo odstráňte z tela.

6.  Ak sa jedná o vibračnú erotickú pomôcku, nechajte ju pred uložením vychladnúť.

7.  Ak sa jedná o vibračnú erotickú pomôcku, uchovávajte ju v čistom stave, v chlade a suchu, pretože vlhkosť môže poškodiť batérie a motorček. Chráňte pred priamym slnečným svetlom!

8.  Jednotlivé pomôcky uchovávajte samostatne, nikdy spoločne s inými výrobkami z rôznorodých materiálov, aby nedošlo ku chemickým reakciám.

 

Pokyny na použitie batérií: 

1.  Na obalovom štítku sa, prosím informujte, či je pomôcka dodávaná s batériami - t.j., či je vibračná alebo bez batérií - je nevibračná a aký druh a počet batérií je potrebný na použitie.

2.  Uistite sa, že sú kontakty batérií čisté a lesklé a že môžu zaistiť pevný kontakt s batériami.

3.  Kontakty neskracujte, t. z. nepremosťujte tieto body kovovými časťami.

4.  Uistite sa, že sú batérie bezpečne a správne vložené do priehradky (+ a -).

5.  Používajte iba nové alebo nabité batérie. Pri používaní pomôcky nepoužívajte zároveň staré a nové batérie.

6.  Po použití vibračnej pomôcky vyberte batérie z prístroja, aby ste predĺžili ich životnosť a zabránili korózii, ktorá môže vo vnútri výrobku vzniknúť z dôvodu vlhkosti.

 

Upozornenia na ochranu životného prostredia: 

- obalový materiál a staré prístroje, prosím nevyhadzujte, ale odovzdajte na recykláciu

- batérie nepatria do normálneho odpadu, ako spotrebiteľovi Vám zákon priakazuje odovzdať použité batérie do zberu - staré batérie môžete odovzdať v zberných surovinách vo Vašom meste alebo všade tam, kde sa batérie tohto druhu predávajú 

 

VAGINÁLNY A ANÁLNY VIBRÁTOR

 

 v Vibrátory sú stimulačné pomôcky na spestrenie sexuálneho života. Existuje viacero druhov - klasické umelohmotné vibrátory, latexové a vinylové vibrátory, želatínové/silikónové vibrátory a realistické vibrátory, ktorých povrch pripomína ľudskú kožu. Medzi špeciálnejšie patria želatínové/silikónové vibrátory, pri ktorých sa dá nastaviť viacero programov vibrovania a perličkové vibrátory, ktoré majú okrem klasického vibračného penisu (vo vnútri sú pohybujúce sa malé guličky) aj stimulátor klitorisu.

 v Na obalovom štítku sa, prosím informujte, aký druh a počet batérií je potrebný na použitie vibrátora.

 v Uistite sa, že sú kontakty batérií čisté a lesklé a že môžu zaistiť pevný kontakt s batériami.

 v Kontakty neskracujte, t. z. nepremosťujte tieto body kovovými časťami.

 v Uistite sa, že sú batérie bezpečne a správne vložené do priehradky (+ a -).

 v Používajte iba nové alebo nabité batérie. Pri používaní vibrátora nepoužívajte zároveň staré a nové batérie.

 v Po použití vibrátora vyberte batérie z prístroja, aby ste predĺžili ich životnosť a zabránili korózii, ktorá môže vo vnútri vibrátora vzniknúť z dôvodu vlhkosti.

 v Pri poranenej, zapálenej a opuchnutej pokožke alebo na infikovaných častiach pokožky vibrátor nepoužívajte a v prípade, že sa pri jeho používaní objaví nepríjemné napätie alebo podráždenie kože, činnosť okamžite prerušte.

 v Z hygienických dôvodov pri použití môžete podľa vlastného uváženia na vibrátor navliekať kondóm.

 v Z hygienických dôvodov nepožičiavajte svoj vibrátor iným osobám, aby ste sa vyhli ochoreniam a infekciám.

 v Neprehliadnite údaje o materiále na obale výrobku, aby ste sa vyhli alergickým reakciám, napr. na latex.

 v Z vibrátorov je vo vode možné používať iba tie, ktoré majú označenie " Waterproof". Ak sa jedná o nevodotesný vibrátor, dávajte pozor, aby sa do batérií alebo do riadiacej jednotky nedostala voda.

 v Ak sa jedná o vodotesný vibrátor, po vložení batérií zaistite, aby bola priehradka, do ktorej sa batérie vkladajú pevne uzavretá.

 v V prípade vibrátorov, pri ktorých sa dajú vibrácie prístroja regulovať, manipulujte s regulátorom opatrne a netočte ním násilím.

 v V prípade prehriatia vibrátor okamžite vypnite a pred ďalším použitím ho nechajte vychladnúť.

 v Opatrné používanie vibrátora Vás ochráni pred poranením a úrazom.

 v Výrobok silne nezahrievajte alebo neochladzujte, okrem prípadov, kedy je na to výslovne upozornené.

 v Vibrátor používajte výhradne behom spoločnej predohry ako masážny, prípadne stimulačný prístroj, na  sebauspokojovanie alebo ako doplnok pohlavného styku, nikdy ale na iné účely.

 v Pred prvým použitím a po každom ďalšom použití očistite vibrátor teplou vodou a mydlom. Jedná sa o elektrický prístroj, takže dbajte na to, aby sa do priehradky, do ktorej sa vkladajú batérie nedostala voda, pretože vlhkosť v priehradke môže spôsobiť poruchu prístroja.

 v Na povrch vibrátora, najmä análneho sa odporúča naniesť dostatočnú vrstvu lubrikačného prostriedku. V žiadnom prípade nepoužívajte rôzne náhrady ako krém na ruky, olej na varenie, prípadne olej na opaľovanie a podobne. Keďže sa jedná o vibračnú pomôcku, dávajte opozor, aby ste  lubrikantom nepoškodili riadiacu jednotku napájanú batériami, čo by mohlo viesť k chybnej funkcii prístroja. POZOR! Používajte iba lubrikačné prostriedky, ktoré sú rozpustné vo vode! Lubrikačné prostriedky s obsahom oleja materiál narušujú.

 v Pri realistických vibrátoroch, kde pri nákupe bol priamo pribalený púder je nutné pomôcku po umytí a osušení prepúdrovať, aby sa pomôcka nestala lepkavou. Ak sa pribalený púder minie, je vhodné používať bežný detský púder. Ak sa o pomôcku tohto druhu takto nepostaráte, jej jemný povrch sa veľmi rýchlo znehodnotí.

 v Po jemnom zavedení alebo priložení vibrátora, opatrne stlačte, poprípade otáčajte ovládačom rýchlosti a nastavte vyhovujúcu rýchlosť vibrácií, prípadne na riadiacej jednotke zvoľte funkciu, ktorá vyhovuje Vašim predstavám. Ovládačom rýchlosti otáčajte, tlačte alebo posúvajte pomaly a jemne, nenásilne.

 v Po použití vibrátor vypnite a pomaly vysúvajte alebo odstráňte z tela.

 v Pred odložením nechajte vibrátor vychladnúť.

 v Vibrátor uchovávajte v čistom stave, v chlade a suchu, pretože vlhkosť môže poškodiť batérie a motorček. Chráňte pred priamym slnečným svetlom!

 v Vibrátor uchovávajte samostatne, nikdy spoločne s inými výrobkami z rôznorodých materiálov, aby nedošlo ku chemickým reakciám.

 

PENIS, DOUBLE PENIS

 

 v Väčšina penisov je vyrobená z jemného ohybného materiálu ako je želatína/silikón. Dostupné sú ale aj tzv. sklenené penisy, ktoré sú narozdiel od želatínových neohybné a majú jemne chladivý efekt. Double penis je penis obojstranný, určený na milostné hry pre dve ženy, aj keď sa samozrejme dá použiť aj ako pomôcka pre jednu osobu.

 v Pred prvým použitím a po každom ďalšom použití očistite penis teplou vodou a mydlom.

 v Pred použitím navlhčite umelý penis vhodným lubrikačným gélom - poznáme napr. naturálne, orálne s príchuťou, dráždivé, tlmivé, análne, s aloe vera, silikónové a ďalšie iné - ich pomerne veľký výber nájdete v každom sex shope. Celý akt obohatia a spríjemnia. V žiadnom prípade nepoužívajte rôzne náhrady ako krém na ruky, olej na varenie, prípadne olej na opaľovanie a podobne.

 v Z hygienických dôvodov pri použití môžete podľa vlastného uváženia na umelý penis navliekať kondóm.

 v Z hygienických dôvodov nepožičiavajte penis iným osobám, aby ste sa vyhli ochoreniam a infekciám.

 v Po použití penis jemne a pomaly vysúvajte z pošvy.

 v Opatrné používanie umelého penisu Vás ochráni pred poranením a úrazom.

 v Pri poranenej, zapálenej a opuchnutej pokožke alebo na infikovaných častiach pokožky penis nepoužívajte a v prípade, že sa pri jeho používaní objaví nepríjemné napätie alebo podráždenie kože, činnosť okamžite prerušte.

 v Umelý penis používajte výhradne behom spoločnej predohry ako stimulačnú pomôcku, na  sebauspokojovanie alebo ako doplnok pohlavného styku, nikdy ale na iné účely.

 v Umelý penis uchovávajte v čistom stave, v chlade a suchu. Chráňte pred priamym slnečným svetlom!

 v Umelý penis uchovávajte samostatne, nikdy spoločne s inými výrobkami z rôznorodých materiálov, aby nedošlo ku chemickým reakciám.

 

 

ANÁLNY NEVIBRAČNÝ KOLÍK, ANÁLNE GULIČKY

 

 v Väčšina nevibračných análnych pomôcok je vyrobená z jemného ohybného materiálu ako je želatína/silikón, prípadne latex. Niektoré análne kolíky sú opatrené pumpou, ktorej stláčaním sa zväčšuje objem análneho kolíka.

 v Pred prvým použitím a po každom ďalšom použití očistite análnu pomôcku teplou vodou a mydlom.

 v Pred použitím navlhčite análnu pomôcku vhodným lubrikačným gélom - poznáme napr. naturálne, orálne s príchuťou, dráždivé, tlmivé, análne, s aloe vera, silikónové a ďalšie iné, najvhodnejší je ale samozrejme análny - ich pomerne veľký výber nájdete v každom sex shope. Celý akt obohatia a spríjemnia. V žiadnom prípade nepoužívajte rôzne náhrady ako krém na ruky, olej na varenie, prípadne olej na opaľovanie a podobne.

 v Ak ste si zakúpili análnu pomôcku s pumpou, dbajte na to, aby ste análny kolík nenapumpovali až príliš a aby následne na to nepraskol a neublížili ste si.

 v Z hygienických dôvodov pri použití môžete podľa vlastného uváženia na análny kolík navliekať kondóm.

 v Po použití análnu pomôcku jemne a pomaly vysúvajte z análneho otvoru.

 v Opatrné používanie análnej pomôcky Vás ochráni pred poranením a úrazom.

 v Neprehliadnite údaje o materiále na obale výrobku, aby ste sa vyhli alergickým reakciám, napr. na latex.

 v Z hygienických dôvodov nepožičiavajte svoju análnu pomôcku iným osobám, aby ste sa vyhli ochoreniam a infekciám.

 v Pri poranenej, zapálenej a opuchnutej pokožke alebo na infikovaných častiach pokožky análnu pomôcku nepoužívajte. V prípade, že sa pri jej používaní objaví nepríjemné napätie alebo podráždenie kože, činnosť okamžite prerušte.

 v Análnu pmôcku používajte výhradne behom spoločnej predohry ako stimulačnú pomôcku, na sebauspokojovanie alebo ako doplnok pohlavného styku, nikdy ale na iné účely.

 v Análnu pomôcku uchovávajte v čistom stave, v chlade a suchu. Chráňte pred priamym slnečným svetlom!

 v Análnu pomôcku uchovávajte samostatne, nikdy spoločne s inými výrobkami z rôznorodých materiálov, aby nedošlo ku chemickým reakciám.

 

 

 

STRAP - ON

 

 v Strap-on je umelý nasaditeľný penis pre mužov aj pre ženy. Jedná sa o erotickú pomôcku vyrobenú z rôznych materiálov ako je želatína, vinyl a latex. Môže byť vibračný, prípadne nevibračný. V prípade vibračných sa môže jednať o strap-on s jedným, hlavným vibračným mechanizmom, ale existujú taktiež aj také, ktoré obsahujú dva vibračné mechanizmy, pričom ten vnútorný je určený na použitie ženou. Niektoré strap-ony s jedným vibrátorom majú z vnútornej strany otvor, do ktorého sa vkladá penis. Takéto strap-ony si ale môžu nasadiť aj ženy. Popruhy na uchytenie strap-onu okolo pásu sú ľahko nastaviteľné, takže strap-on sedí každému.

 v Pred prvým použitím a po každom ďalšom použití očistite strap-on teplou vodou a mydlom. Ak ide o vibračný strap-on, myslite na to, že sa jedná o elektrický prístroj. Vlhkosť v priehradke, do ktorej sa vkladajú batérie môže spôsobiť poruchu prístroja.

 v Ak sa jedná o vibračný strap-on, na obalovom štítku sa, prosím informujte, aký druh a počet batérií je potrebný na jeho použitie. Uistite sa, že sú kontakty batérií čisté a lesklé a že môžu zaistiť pevný kontakt s batériami. Kontakty neskracujte, t. z. nepremosťujte tieto body kovovými časťami. Uistite sa, že sú batérie bezpečne a správne vložené do priehradky (+ a -). Používajte iba nové alebo nabité batérie. Pri používaní pomôcky nepoužívajte zároveň staré a nové batérie. Po použití vibračného strap-onu vyberte batérie z prístroja, aby ste predĺžili ich životnosť a zabránili korózii, ktorá môže vo vnútri pomôcky vzniknúť z dôvodu vlhkosti.

 v Pri poranenej, zapálenej a opuchnutej pokožke alebo na infikovaných častiach pokožky strap-on nepoužívajte a v prípade, že sa pri jeho používaní objaví nepríjemné napätie alebo podráždenie kože, činnosť okamžite prerušte.

 v Z hygienických dôvodov nepožičiavajte svoj strap-on iným osobám, aby ste sa vyhli ochoreniam a infekciám.

 v Na povrch strap-onu naneste dostatočné množstvo lubrikačného prostriedku - poznáme napr. naturálne, orálne s príchuťou, dráždivé, tlmivé, análne, s aloe vera, silikónové a ďalšie iné - ich pomerne veľký výber nájdete v každom sex shope. Celý akt obohatia a spríjemnia. V žiadnom prípade nepoužívajte rôzne náhrady ako krém na ruky, olej na varenie, prípadne olej na opaľovanie a podobne.

 v V prípade, že sa jedná o vibračný strap-on, dávajte opozor, aby ste lubrikantom nepoškodili riadiacu jednotku napájanú batériami, čo by mohlo viesť k chybnej funkcii prístroja. POZOR! Používajte iba lubrikačné prostriedky, ktoré sú rozpustné vo vode! Lubrikačné prostriedky s obsahom oleja materiál narušujú.

 v V prípade prehriatia vibračný strap-on okamžite vypnite a pred ďalším použitím ho nechajte vychladnúť.

 v Opatrné používanie strap-onu Vás ochráni pred poranením a úrazom.

 v Strap-on používajte výhradne behom spoločnej predohry ako masážny, prípadne stimulačný prístroj, na  sebauspokojovanie alebo ako doplnok pohlavného styku, nikdy ale na iné účely.

 v V prípade vibračného strap-onu, po jemnom zavedení strap-onu opatrne otáčajte ovládačom rýchlosti a nastavte vyhovujúcu rýchlosť vibrácií. Ovládačom rýchlosti otáčajte, tlačte alebo posúvajte pomaly a jemne, nenásilne. Po použití vibračný strap-on vypnite, pomaly ho vysuňte z tela a pred uložením ho nechajte vychladnúť.

 v Strap-on uchovávajte v čistom stave, v chlade a suchu, pretože vlhkosť môže v prípade vibračného strap-onu poškodiť batérie a motorček. Chráňte pred priamym slnečným svetlom!

 v Strap-on uchovávajte samostatne, nikdy spoločne s inými výrobkami z rôznorodých materiálov, aby nedošlo ku chemickým reakciám.

 

EROTICKÉ VAJÍČKO

 

 v Vajíčka sú vyrobené z plastu a väčšina z nich je vibračná. Slúžia ako malý vaginálny, prípadne análny vibrátor, ale dajú sa taktiež použiť na stimuláciu klitorisu.

 v Pred prvým použitím a po každom ďalšom použití očistite erotické vajíčko teplou vodou a mydlom. Ak ide o vibračné vajíčko, myslite na to, že sa jedná o elektrický prístroj. Vlhkosť v priehradke, do ktorej sa vkladajú batérie môže spôsobiť poruchu prístroja.

 v Ak sa jedná o vibračné vajíčko, na obalovom štítku sa, prosím informujte, aký druh a počet batérií je potrebný na  jeho použitie. Uistite sa, že sú kontakty batérií čisté a lesklé a že môžu zaistiť pevný kontakt s batériami. Kontakty neskracujte, t. z. nepremosťujte tieto body kovovými časťami. Uistite sa, že sú batérie bezpečne a správne vložené do priehradky (+ a -). Používajte iba nové alebo nabité batérie. Pri používaní pomôcky nepoužívajte zároveň staré a nové batérie. Po použití vibračného vajíčka vyberte batérie z prístroja, aby ste predĺžili ich životnosť a zabránili korózii, ktorá môže vo vnútri pomôcky vzniknúť z dôvodu vlhkosti.

 v Pri poranenej, zapálenej a opuchnutej pokožke alebo na infikovaných častiach pokožky erotické vajíčko nepoužívajte a v prípade, že sa pri jeho používaní objaví nepríjemné napätie alebo podráždenie kože, činnosť okamžite prerušte.

 v Z hygienických dôvodov nepožičiavajte svoje erotické vajíčko iným osobám, aby ste sa vyhli ochoreniam a infekciám.

 v Na povrch vajíčka naneste dostatočné množstvo lubrikačného prostriedku - poznáme napr. naturálne, orálne s príchuťou, dráždivé, tlmivé, análne, s aloe vera, silikónové a ďalšie iné - ich pomerne veľký výber nájdete v každom sex shope. Celý akt obohatia a spríjemnia. V žiadnom prípade nepoužívajte rôzne náhrady ako krém na ruky, olej na varenie, prípadne olej na opaľovanie a podobne.

 v V prípade, že sa jedná o vibračné vajíčko, dávajte opozor, aby ste lubrikantom nepoškodili riadiacu jednotku napájanú batériami, čo by mohlo viesť k chybnej funkcii prístroja. POZOR! Používajte iba lubrikačné prostriedky, ktoré sú rozpustné vo vode! Lubrikačné prostriedky s obsahom oleja materiál narušujú.

 v V prípade prehriatia vibračné vajíčko okamžite vypnite a pred ďalším použitím ho nechajte vychladnúť.

 v Opatrné používanie erotického vajíčka Vás ochráni pred poranením a úrazom.

 v Erotické vajíčko používajte výhradne behom spoločnej predohry ako masážny, prípadne stimulačný prístroj, na  sebauspokojovanie alebo ako doplnok pohlavného styku, nikdy ale na iné účely.

 v V prípade vibračného vajíčka, po jemnom zavedení vajíčka opatrne otáčajte ovládačom rýchlosti a nastavte vyhovujúcu rýchlosť vibrácií. Ovládačom rýchlosti otáčajte, tlačte alebo posúvajte pomaly a jemne, nenásilne. Po použití vibračné vajíčko vypnite, pomaly ho vysuňte z tela a pred uložením ho nechajte vychladnúť.

 v Vajíčko uchovávajte v čistom stave, v chlade a suchu, pretože vlhkosť môže v prípade vibračného vajíčka poškodiť batérie a motorček. Chráňte pred priamym slnečným svetlom!

 v Vajíčko uchovávajte samostatne, nikdy spoločne s inými výrobkami z rôznorodých materiálov, aby nedošlo ku chemickým reakciám.

 

 

 

 

 

DRÁŽDIČE - STIMULÁTORY KLITORISU

 

 v Stimulátory klitorisu sú vo väčšine prípadov vyrobené z jemného, prispôsobivého materiálu ako je želatína/silikón a sú vibračné. Niektoré sa iba prikladajú na klitoris, iné obsahujú okrem stimulátora klitorisu aj pumpu a niektoré majú okrem uvedených aj mini vibračný penis. Pumpy sú vyrobené z umelej hmoty, s pumpičkou na odsávanie vzduchu, pričom môžu byť buď vibračné alebo nevibračné. Pumpy spôsobujú zväčšenie vonkajších pohlavných orgánov, ktoré sú potom citlivejšie na dotyk, čo prináša pôžitok. Vákuová pumpa je anatomicky tvarovaná, takže sedí každej žene.

 v Pred prvým použitím a po každom ďalšom použití očistite stimulátor teplou vodou a mydlom. Myslite na to, že sa jedná o elektrický prístroj. Vlhkosť v priehradke, do ktorej sa vkladajú batérie môže spôsobiť poruchu prístroja.

 v Na obalovom štítku sa, prosím informujte, aký druh a počet batérií je potrebný na použitie stimulátora. Uistite sa, že sú kontakty batérií čisté a lesklé a že môžu zaistiť pevný kontakt s batériami. Kontakty neskracujte, t. z. nepremosťujte tieto body kovovými časťami. Uistite sa, že sú batérie bezpečne a správne vložené do priehradky (+ a -). Používajte iba nové alebo nabité batérie. Pri používaní pomôcky nepoužívajte zároveň staré a nové batérie. Po použití stimulátora vyberte batérie z prístroja, aby ste predĺžili ich životnosť a zabránili korózii, ktorá môže vo vnútri pomôcky vzniknúť z dôvodu vlhkosti.

v Na povrch stimulátora a poprípade aj mini penisu alebo okolia pumpy naneste dostatočné množstvo lubrikačného prostriedku - poznáme napr. naturálne, orálne s príchuťou, dráždivé, tlmivé, análne, s aloe vera, silikónové a ďalšie iné - ich pomerne veľký výber nájdete v každom sex shope. Celý akt obohatia a spríjemnia. V žiadnom prípade nepoužívajte rôzne náhrady ako krém na ruky, olej na varenie, prípadne olej na opaľovanie a podobne. Dávajte pozor, aby ste lubrikantom nepoškodili riadiacu jednotku napájanú batériami, čo by mohlo viesť k chybnej funkcii prístroja. POZOR! Používajte iba lubrikačné prostriedky, ktoré sú rozpustné vo vode! Lubrikačné prostriedky s obsahom oleja materiál narušujú.

 v Po jemnom priložení stimulátora, prípadne aj pumpy na klitoris alebo zavedení mini vibračného penisu opatrne otáčajte ovládačom rýchlosti a nastavte vyhovujúcu rýchlosť vibrácií. Ovládačom rýchlosti otáčajte, tlačte alebo posúvajte pomaly a jemne, nenásilne. Po použití stimulátor vypnite, pomaly ho odstráňte z tela a pred uložením ho nechajte vychladnúť.

 v Ak stimulátor obsahuje aj pumpu, po jej nasadení na vonkajšie pohlavné orgány stláčaním ručnej pumpičky odsajte vzduch z krytu. Regulátorom na pumpičke nastavte vhodný podtlak a počkajte, kým nepocítite tlak. Po použití najprv uvoľnite regulátor, až potom odstráňte vákuovú pumpu. Nikdy neodstraňujte vákuovú pumpu nasilu!

 v Opatrné používanie stimulátora Vás ochráni pred poranením a úrazom.

 v Pri poranenej, zapálenej a opuchnutej pokožke alebo na infikovaných častiach pokožky stimulátor klitorisu nepoužívajte. V prípade, že sa pri jeho používaní objaví nepríjemné napätie alebo podráždenie kože, činnosť okamžite prerušte.

 v Z hygienických dôvodov nepožičiavajte svoj stimulátor iným osobám, aby ste sa vyhli ochoreniam a infekciám.

 v V prípade prehriatia stimulátor okamžite vypnite a pred ďalším použitím ho nechajte vychladnúť.

 v Stimulátor klitorisu používajte výhradne behom spoločnej predohry ako masážny, prípadne stimulačný prístroj, na  sebauspokojovanie alebo ako doplnok pohlavného styku, nikdy ale na iné účely.

 v Stimulátor uchovávajte v čistom stave, v chlade a suchu, pretože vlhkosť môže poškodiť batérie a motorček. Chráňte pred priamym slnečným svetlom!

 v Stimulátor klitorisu uchovávajte samostatne, nikdy spoločne s inými výrobkami z rôznorodých materiálov, aby nedošlo ku chemickým reakciám.

 

 

 

VENUŠINE GULIČKY

 

 v Erotické guličky sú najčastejšie vyrobené z plastu alebo z latexu a sú spojené na šnúrke po dvoch alebo štyroch kusoch, pričom môžu byť vibračné alebo nevibračné. Slúžia ako stimulačná pomôcka, dokonca sa nimi dá posilňovať pošvové svalstvo, čo je výhodné najmä pre ženy po pôrode, u ktorých je svalstvo ochabnutejšie.

 v Pred prvým použitím a po každom ďalšom použití očistite venušine guličky teplou vodou a mydlom. Ak ide o vibračné venušine guličky, myslite na to, že sa jedná o elektrický prístroj. Vlhkosť v priehradke, do ktorej sa vkladajú batérie môže spôsobiť poruchu prístroja.

 v Na povrch venušiných guličiek naneste dostatočné množstvo lubrikačného prostriedku - poznáme napr. naturálne, orálne s príchuťou, dráždivé, tlmivé, análne, s aloe vera, silikónové a ďalšie iné - ich pomerne veľký výber nájdete v každom sex shope. Celý akt obohatia a spríjemnia. V žiadnom prípade nepoužívajte rôzne náhrady ako krém na ruky, olej na varenie, prípadne olej na opaľovanie a podobne.

 v V prípade, že sa jedná o vibračné venušine guličky, dávajte opozor, aby ste lubrikantom nepoškodili riadiacu jednotku napájanú batériami, čo by mohlo viesť k chybnej funkcii prístroja. POZOR! Používajte iba lubrikačné prostriedky, ktoré sú rozpustné vo vode! Lubrikačné prostriedky s obsahom oleja materiál narušujú.

 v Guličky sa zavádzajú do pošvy po jednej, v poradí, v akom sú na šnúrke navlečené.

 v Pri venušiných guličkách, kde pri nákupe bol priamo pribalený púder, je nutné guličky po umytí a osušení prepúdrovať, aby sa pomôcka nestala lepkavou. Ak sa pribalený púder minie, je vhodné používať bežný detský púder. Ak sa o venušine guličky tohto druhu takto nepostaráte, ich jemný povrch sa veľmi rýchlo znehodnotí.

 v V prípade vibračných venušiných guličiek po jemnom zavedení opatrne otáčajte ovládačom rýchlosti a nastavte vyhovujúcu rýchlosť vibrácií. Ovládačom rýchlosti otáčajte, tlačte alebo posúvajte pomaly a jemne, nenásilne. Po použití vibračné venušine guličky vypnite, pomaly ich vysuňte z tela a pred uložením ich nechajte vychladnúť.

 v Venušine guličky uchovávajte v čistom stave, v chlade a suchu, pretože vlhkosť môže poškodiť batérie a motorček. Chráňte pred priamym slnečným svetlom!

 v Venušine guličky uchovávajte samostatne, nikdy spoločne s inými výrobkami z rôznorodých materiálov, aby nedošlo ku chemickým reakciám.

 

 

 

 

 

KRÚŽKY A MANŽETY NA PENIS

 

 v Väčšina krúžkov a manžiet na penis je vyrobená z jemného, elastického materiálu - želatíny/silikónu. Poznáme krúžky stimulačné, ktoré majú na povrchu výčnelky na stimuláciu okolia pošvového vchodu, na stimuláciu klitorisu, u niektorých druhov aj na stimuláciu análneho otvoru. Sú určené na zvýšenie účinku dráždivosti penisu a čiastočne odďaľujú výron semena. Zo stimulačných krúžkov sa vyrábajú aj krúžky vibračné, ktoré narozdiel od nevibračných stimulačných krúžkov dráždia obidvoch partnerov. Druhým typom krúžkov na penis sú krúžky škrtiace - tie sú určené len na oddialenie doby výronu semena, pričom taktiež predlžujú dobu stoporenia penisu. Výber tvaru a veľkosti je individuálny podľa veľkosti penisu, aj keď mnohé krúžky sú nastaviteľné. Manžety sú pomôcky podobné krúžkom, avšak sú podlhovastejšie a ich hlavnou funkciou je stimulácia, keďže po celej dĺžke mávajú stimulačné výčnelky.

 v Pred prvým použitím a po každom ďalšom použití očistite krúžok/manžetu teplou vodou a mydlom. Ak ide o vibračný krúžok, myslite na to, že sa jedná o elektrický prístroj. Vlhkosť v priehradke, do ktorej sa vkladajú batérie môže spôsobiť poruchu prístroja.

 v Ak sa jedná o vibračný krúžok, na obalovom štítku sa, prosím informujte, aký druh a počet batérií je potrebný na  jeho použitie. Uistite sa, že sú kontakty batérií čisté a lesklé a že môžu zaistiť pevný kontakt s batériami. Kontakty neskracujte, t. z. nepremosťujte tieto body kovovými časťami. Uistite sa, že sú batérie bezpečne a správne vložené do priehradky (+ a -). Používajte iba nové alebo nabité batérie. Pri používaní pomôcky nepoužívajte zároveň staré a nové batérie. Po použití vibračného krúžku vyberte batérie z prístroja, aby ste predĺžili ich životnosť a zabránili korózii, ktorá môže vo vnútri výrobku vzniknúť z dôvodu vlhkosti.

 v Z vibračných krúžkov je vo vode možné používať iba tie, ktoré majú označenie " Waterproof". Ak sa jedná o nevodotesný vibračný krúžok, dávajte pozor, aby sa do batérií alebo do riadiacej jednotky nedostala voda.

 v Pri poranenej, zapálenej a opuchnutej pokožke alebo na infikovaných častiach pokožky krúžok/manžetu na penis nepoužívajte. V prípade, že sa pri ich používaní objaví nepríjemné napätie alebo podráždenie kože, činnosť okamžite prerušte.

 v Z hygienických dôvodov nepožičiavajte svoj krúžok/manžetu na penis iným osobám, aby ste sa vyhli ochoreniam a infekciám.

 v V prípade prehriatia vibračný krúžok okamžite vypnite a pred ďalším použitím ho nechajte vychladnúť.

 v Opatrné používanie krúžku/manžety na penis Vás ochráni pred poranením a úrazom.

 v Krúžok/manžetu na penis používajte výhradne behom spoločnej predohry ako doplnok pohlavného styku, nikdy ale na iné účely.

 v V prípade, že sa jedná o vibračný krúžok, po jemnom nasadení krúžku opatrne otáčajte ovládačom rýchlosti a nastavte vyhovujúcu rýchlosť vibrácií. Ovládačom rýchlosti otáčajte, tlačte alebo posúvajte pomaly a jemne, nenásilne. Po použití vibračný krúžok vypnite, pomaly ho odstráňte z penisu a pred uložením ho nechajte vychladnúť.

 v Aj napriek tomu, že sú krúžky a manžety vyrobené z elastického materiálu, nenaťahujte ich násilím, pretože sa môžu pretrhnúť.

 v Krúžok/manžetu na penis uchovávajte v čistom stave, v chlade a suchu, pretože vlhkosť môže v prípade vibračného krúžku poškodiť batérie a motorček. Chráňte pred priamym slnečným svetlom!

 v Krúžok/manžetu na penis uchovávajte samostatne, nikdy spoločne s inými výrobkami z rôznorodých materiálov, aby nedošlo ku chemickým reakciám.

 

 

 

 

 

NÁVLEKY NA PENIS

 

 v Návleky sú vyrobené z jemného, elastického materiálu - zo želatíny/silikónu. Väčšina návlekov má stimulačnú funkciu, ktorú zabezpečujú rôzne výčnelky, ktoré sa nachádzajú na povrchu návleku. Niektoré návleky majú koncovú časť vyplnenú, čím predlžujú penis o určitú dĺžku, iné sú zase zhrubnuté po obvode, čím sa penis po navlečení návleku stáva hrubším. Sú aj návleky vibračné, ktoré poskytujú rozkoš obidvom partnerom súčasne. Môžu sa použiť aj ako doplnok pri používaní vibrátora, prípadne umelého penisu.

 v Pred prvým použitím a po každom ďalšom použití očistite návlek teplou vodou a mydlom. Ak ide o vibračný návlek, myslite na to, že sa jedná o elektrický prístroj. Vlhkosť v priehradke, do ktorej sa vkladajú batérie môže spôsobiť poruchu prístroja.

 v Ak sa jedná o vibračný návlek, na obalovom štítku sa, prosím informujte, aký druh a počet batérií je potrebný na jeho použitie. Uistite sa, že sú kontakty batérií čisté a lesklé a že môžu zaistiť pevný kontakt s batériami. Kontakty neskracujte, t. z. nepremosťujte tieto body kovovými časťami. Uistite sa, že sú batérie bezpečne a správne vložené do priehradky (+ a -). Používajte iba nové alebo nabité batérie. Pri používaní pomôcky nepoužívajte zároveň staré a nové batérie. Po použití vibračného návleku vyberte batérie z prístroja, aby ste predĺžili ich životnosť a zabránili korózii, ktorá môže vo vnútri výrobku vzniknúť z dôvodu vlhkosti.

 v Z vibračných návlekov je vo vode možné používať iba tie, ktoré majú označenie " Waterproof". Ak sa jedná o nevodotesný vibračný návlek, dávajte pozor, aby sa do batérií alebo do riadiacej jednotky nedostala voda.

 v Pri poranenej, zapálenej a opuchnutej pokožke alebo na infikovaných častiach pokožky návlek na penis nepoužívajte. V prípade, že sa pri jeho používaní objaví nepríjemné napätie alebo podráždenie kože, činnosť okamžite prerušte.

 v Z hygienických dôvodov nepožičiavajte svoj návlek na penis iným osobám, aby ste sa vyhli ochoreniam a infekciám.

 v V prípade prehriatia vibračný návlek okamžite vypnite a pred ďalším použitím ho nechajte vychladnúť.

 v Opatrné používanie návleku na penis Vás ochráni pred poranením a úrazom.

 v Návlek na penis používajte výhradne behom spoločnej predohry ako doplnok pohlavného styku, nikdy ale na iné účely.

 v V prípade, že sa jedná o vibračný návlek, opatrne otáčajte ovládačom rýchlosti na vibračnom mechanizme a nastavte vyhovujúcu rýchlosť vibrácií. Ovládačom rýchlosti otáčajte, tlačte alebo posúvajte pomaly a jemne, nenásilne. Po použití vibračný mechanizmus v návleku vypnite, pomaly návlek odstráňte z penisu a pred uložením vibračný mechanizmus nechajte vychladnúť.

 v Aj napriek tomu, že sú návleky vyrobené z elastického materiálu, nenaťahujte ich násilím, pretože sa môžu pretrhnúť.

 v Návlek na penis uchovávajte v čistom stave, v chlade a suchu, pretože vlhkosť môže v prípade vibračného návleku poškodiť batérie a motorček. Chráňte pred priamym slnečným svetlom!

 v Návlek na penis uchovávajte samostatne, nikdy spoločne s inými výrobkami z rôznorodých materiálov, aby nedošlo ku chemickým reakciám.

 

 

 

 

 

UMELÁ VAGÍNA

 

 v Umelé vagíny sú vyrobené z elastického materiálu - želatíny, prípadne z realistického materiálu, pričom môžu byť buď vibračné alebo nevibračné.

 v Pred prvým použitím a po každom ďalšom použití očistite umelú vagínu teplou vodou a mydlom. Ak ide o vibračnú vagínu, myslite na to, že sa jedná o elektrický prístroj. Vlhkosť v priehradke, do ktorej sa vkladajú batérie môže spôsobiť poruchu prístroja.

 v Ak sa jedná o vibračnú vagínu, na obalovom štítku sa, prosím informujte, aký druh a počet batérií je potrebný na jej použitie. Uistite sa, že sú kontakty batérií čisté a lesklé a že môžu zaistiť pevný kontakt s batériami. Kontakty neskracujte, t. z. nepremosťujte tieto body kovovými časťami. Uistite sa, že sú batérie bezpečne a správne vložené do priehradky (+ a -). Používajte iba nové alebo nabité batérie. Pri používaní pomôcky nepoužívajte zároveň staré a nové batérie. Po použití umelej vagíny vyberte batérie z prístroja, aby ste predĺžili ich životnosť a zabránili korózii, ktorá môže vzniknúť vo vnútri výrobku z dôvodu vlhkosti.

 v Pri poranenej, zapálenej a opuchnutej pokožke umelú vagínu nepoužívajte.V  prípade, že sa pri jej používaní objaví nepríjemné napätie alebo podráždenie kože, činnosť okamžite prerušte.

 v Z hygienických dôvodov nepožičiavajte svoju umelú vagínu iným osobám, aby ste sa vyhli ochoreniam a infekciám.

 v Pred použitím vagínu navlhčite vhodným lubrikačným gélom - poznáme napr. naturálne, orálne s príchuťou, dráždivé, tlmivé, análne, s aloe vera, silikónové a ďalšie iné - ich pomerne veľký výber nájdete v každom sex shope. Celý akt obohatia a spríjemnia. V žiadnom prípade nepoužívajte rôzne náhrady ako krém na ruky, olej na varenie, prípadne olej na opaľovanie a podobne.

 v V prípade, že sa jedná o vibračnú vagínu, dávajte opozor, aby ste lubrikantom nepoškodili riadiacu jednotku napájanú batériami, čo by mohlo viesť k chybnej funkcii prístroja. POZOR! Používajte iba lubrikačné prostriedky, ktoré sú rozpustné vo vode! Lubrikačné prostriedky s obsahom oleja materiál narušujú.

 v Ak pri kúpe umelej vagíny bol k vagíne pribalený púder, je nutné umelú vagínu po umytí a osušení prepúdrovať, aby sa pomôcka nestala lepkavou. Ak sa pribalený púder minie, je vhodné používať bežný detský púder. Ak sa o umelú vagínu tohto druhu takto nepostaráte, jej jemný povrch sa veľmi rýchlo znehodnotí.

 v V prípade prehriatia vibračnú vagínu okamžite vypnite a pred ďalším použitím ju nechajte vychladnúť.

 v Opatrné používanie umelej vagíny Vás ochráni pred poranením a úrazom.

 v Umelú vagínu používajte výhradne behom spoločnej predohry ako stimulačný prístroj, na  sebauspokojovanie alebo ako doplnok pohlavného styku, nikdy ale na iné účely.

 v V prípade vibračnej vagíny, po jemnom zavedení penisu do vagíny opatrne otáčajte ovládačom rýchlosti a nastavte vyhovujúcu rýchlosť vibrácií. Ovládačom rýchlosti otáčajte, tlačte alebo posúvajte pomaly a jemne, nenásilne. Po použití vibračnú vagínu vypnite, pomaly z nej vytiahnite penis a pred uložením ju nechajte vychladnúť.

 v Umelú vagínu uchovávajte v čistom stave, v chlade a suchu, pretože vlhkosť môže v prípade vibračnej vagíny poškodiť batérie a motorček. Chráňte pred priamym slnečným svetlom!

 v Umelú vagínu uchovávajte samostatne, nikdy spoločne s inými výrobkami z rôznorodých materiálov, aby nedošlo ku chemickým reakciám.

 

 

 

 

NAFUKOVACIA BÁBIKA

 

 v Pred prvým použitím a po každom ďalšom použití očistite všetky otvory, ktoré plánujete použiť teplou vodou a mydlom. Potom otvory vhodne osušte a nafúkajte bábiku na potrebnú tvrdosť. Ak použijete na to vhodnú pumpičku, dbajte na to, aby sa bábika tlakom nepretrhla.

 v   Pred použitím si príslušné otvory na bábike navlhčite vhodným lubrikačným gélom - poznáme napr. naturálne, orálne s príchuťou, dráždivé, tlmivé, análne, s aloe vera, silikónové a ďalšie iné - ich pomerne veľký výber nájdete v každom sex shope. Celý akt obohatia a spríjemnia. V žiadnom prípade nepoužívajte rôzne náhrady ako krém na ruky, olej na varenie, prípadne olej na opaľovanie a podobne. POZOR! Používajte iba lubrikačné prostriedky, ktoré sú rozpustné vo vode! Lubrikačné prostriedky s obsahom oleja materiál narušujú.

 v POZOR! Na bábiku si nesmiete ľahnúť! Bábika sa používa v pokľaku, postojačky alebo sa prisúva zhora.

 v Podľa vlastného uváženia môžete z hygienických dôvodov pri používaní nafukovacej bábiky na penis navliekať kondóm.

 v Po použití hore uvedeným spôsobom sa bábika umyje, usuší, prípadne sa z nej vypustí vzduch a uloží na vhodné miesto vo vhodnom obale.

 v Opatrné používanie nafukovacej bábiky Vás ochráni pred poranením a úrazom.

 v Pri poranenej, zapálenej a opuchnutej pokožke nafukovaciu bábiku nepoužívajte. V prípade, že sa pri jej používaní objaví nepríjemné napätie alebo podráždenie kože, činnosť okamžite prerušte.

 v Z hygienických dôvodov nepožičiavajte svoju nafukovaciu bábiku iným osobám, aby ste sa vyhli ochoreniam a infekciám.

 v Nafukovaciu bábiku používajte výhradne behom spoločnej predohry ako stimulačnú pomôcku, na  sebauspokojovanie, alebo ako doplnok pohlavného styku, nikdy ale na iné účely.

 v Nafukovaciu bábiku uchovávajte v čistom stave, v chlade, v suchu a samostatne, nikdy spoločne s inými výrobkami z rôznorodých materiálov, aby nedošlo ku chemickým reakciám.

 

 

 

 

VÁKUOVÁ PUMPA PRE MUŽOV

 

 v Vákuové pumpy sú vyrobené z umelej hmoty, pričom každá z nich má v otvore nasadenú elastickejšiu manžetu. Niektoré môžu byť vibračné a teda majú taktiež stimulačnú funkciu.

 v Pred prvým použitím a po každom ďalšom použití očistite vákuovú pumpu teplou vodou a mydlom. Ak ide o vibračnú vákuovú pumpu, myslite na to, že sa jedná o elektrický prístroj. Vlhkosť v priehradke, do ktorej sa vkladajú batérie môže spôsobiť poruchu prístroja.

 v Ak sa jedná o vibračnú vákuovú pumpu, na obalovom štítku sa, prosím informujte, aký druh a počet batérií je potrebný na jej použitie. Uistite sa, že sú kontakty batérií čisté a lesklé a že môžu zaistiť pevný kontakt s batériami. Kontakty neskracujte, t. z. nepremosťujte tieto body kovovými časťami. Uistite sa, že sú batérie bezpečne a správne vložené do priehradky (+ a -). Používajte iba nové alebo nabité batérie. Pri používaní pomôcky nepoužívajte zároveň staré a nové batérie. Po použití vákuovej pumpy vyberte batérie z prístroja, aby ste predĺžili ich životnosť a zabránili korózii, ktorá môže vo vnútri výrobku vzniknúť z dôvodu vlhkosti.

 v Pred použitím otvor do pumpy (manžetu) navlhčite vhodným lubrikačným gélom - poznáme napr. naturálne, orálne s príchuťou, dráždivé, tlmivé, análne, s aloe vera, silikónové a ďalšie iné - ich pomerne veľký výber nájdete v každom sex shope. Celý akt obohatia a spríjemnia. V žiadnom prípade nepoužívajte rôzne náhrady ako krém na ruky, olej na varenie, prípadne olej na opaľovanie a podobne. V prípade, že sa jedná o vibračnú vákuovú pumpu, dávajte opozor, aby ste lubrikantom nepoškodili riadiacu jednotku napájanú batériami, čo by mohlo viesť k chybnej funkcii prístroja. POZOR! Používajte iba lubrikačné prostriedky, ktoré sú rozpustné vo vode! Lubrikačné prostriedky s obsahom oleja materiál narušujú.

 v Po zasunutí pohlavného údu do vákuovej pumpy stláčaním ručnej pumpičky odsajte vzduch z valca. Regulátorom na pumpičke nastavte vhodný podtlak a počkajte, kým sa úd stoporí. Na niektorých pumpách je namiesto regulátora na pumpičke otvor na valci, ktorý musíte pri odsávaní vzduchu z valca držať prstom. Po použití najprv uvoľnite regulátor, prípadne uvoľnite prst z otvoru na valci, až potom vytiahnite úd. Nikdy nevyťahujte úd z vákuovej pumpy nasilu!

 v V prípade vibračnej vákuovej pumpy, po jemnom zavedení penisu do pumpy opatrne otáčajte ovládačom rýchlosti a nastavte vyhovujúcu rýchlosť vibrácií. Ovládačom rýchlosti otáčajte, tlačte alebo posúvajte pomaly a jemne, nenásilne. Po použití vákuovú pumpu vypnite, pomaly z nej vytiahnite penis a pred uložením ju nechajte vychladnúť.

 v Opatrné používanie vákuovej pumpy Vás ochráni pred poranením a úrazom.

 v Pri poranenej, zapálenej a opuchnutej pokožke vákuovú pumpu nepoužívajte. V prípade, že sa pri jej používaní objaví nepríjemné napätie alebo podráždenie kože, činnosť okamžite prerušte.

 v Z hygienických dôvodov nepožičiavajte svoju vákuovú pumpu iným osobám, aby ste sa vyhli ochoreniam a infekciám.

 v V prípade prehriatia vibračnú vákuovú pumpu okamžite vypnite a pred ďalším použitím ju nechajte vychladnúť.

 v Vákuovú pumpu používajte výhradne behom spoločnej predohry ako masážny, prípadne stimulačný prístroj, na  sebauspokojovanie alebo na dlhšie trvajúcu erekciu ako doplnok pohlavného styku, nikdy ale na iné účely.

 v Vákuovú pumpu uchovávajte v čistom stave, v chlade a suchu, pretože vlhkosť môže v prípade vibračnej vákuovej pumpy poškodiť batérie a motorček. Chráňte pred priamym slnečným svetlom!

 v Vákuovú pumpu uchovávajte samostatne, nikdy spoločne s inými výrobkami z rôznorodých materiálov, aby nedošlo ku chemickým reakciám.

 

 

 

 

VÁKUOVÁ PUMPA PRE ŽENY

 

 v Vákuové pumpy sú vyrobené z umelej hmoty, s pumpičkou na odsávanie vzduchu, pričom môžu byť buď vibračné alebo nevibračné. Pumpy určené pre ženy spôsobujú zväčšenie vonkajších pohlavných orgánov, ktoré sú potom citlivejšie na dotyk, čo prináša pôžitok. Vákuová pumpa je anatomicky tvarovaná, takže sedí každej žene.

 v Pred prvým použitím a po každom ďalšom použití očistite vákuovú pumpu teplou vodou a mydlom. Ak ide o vibračnú vákuovú pumpu, myslite na to, že sa jedná o elektrický prístroj. Vlhkosť v priehradke, do ktorej sa vkladajú batérie môže spôsobiť poruchu prístroja.

 v Ak sa jedná o vibračnú vákuovú pumpu, na obalovom štítku sa, prosím informujte, aký druh a počet batérií je potrebný na jej použitie. Uistite sa, že sú kontakty batérií čisté a lesklé a že môžu zaistiť pevný kontakt s batériami. Kontakty neskracujte, t. z. nepremosťujte tieto body kovovými časťami. Uistite sa, že sú batérie bezpečne a správne vložené do priehradky (+ a -). Používajte iba nové alebo nabité batérie. Pri používaní pomôcky nepoužívajte zároveň staré a nové batérie. Po použití vákuovej pumpy vyberte batérie z prístroja, aby ste predĺžili ich životnosť a zabránili korózii, ktorá môže vo vnútri výrobku vzniknúť z dôvodu vlhkosti.

 v Pred použitím otvor do pumpy navlhčite vhodným lubrikačným gélom - poznáme napr. naturálne, orálne s príchuťou, dráždivé, tlmivé, análne, s aloe vera, silikónové a ďalšie iné - ich pomerne veľký výber nájdete v každom sex shope. Celý akt obohatia a spríjemnia. V žiadnom prípade nepoužívajte rôzne náhrady ako krém na ruky, olej na varenie, prípadne olej na opaľovanie a podobne. V prípade, že sa jedná o vibračnú vákuovú pumpu, dávajte opozor, aby ste lubrikantom nepoškodili riadiacu jednotku napájanú batériami, čo by mohlo viesť k chybnej funkcii prístroja. POZOR! Používajte iba lubrikačné prostriedky, ktoré sú rozpustné vo vode! Lubrikačné prostriedky s obsahom oleja materiál narušujú.

 v Po nasadení vákuovej pumpy na vonkajšie pohlavné orgány stláčaním ručnej pumpičky odsajte vzduch z krytu. Regulátorom na pumpičke nastavte vhodný podtlak a počkajte, kým nepocítite tlak. Po použití najprv uvoľnite regulátor, až potom odstráňte vákuovú pumpu. Nikdy neodstraňujte vákuovú pumpu nasilu!

 v V prípade vibračnej vákuovej pumpy, po jemnom nasadení pumpy opatrne otáčajte ovládačom rýchlosti a nastavte vyhovujúcu rýchlosť vibrácií. Ovládačom rýchlosti otáčajte, tlačte alebo posúvajte pomaly a jemne, nenásilne. Po použití vákuovú pumpu vypnite, pomaly ju odstráňte a pred uložením ju nechajte vychladnúť.

 v Opatrné používanie vákuovej pumpy Vás ochráni pred poranením a úrazom.

 v Pri poranenej, zapálenej a opuchnutej pokožke vákuovú pumpu nepoužívajte. V prípade, že sa pri jej používaní objaví nepríjemné napätie alebo podráždenie kože, činnosť okamžite prerušte.

 v Z hygienických dôvodov nepožičiavajte svoju vákuovú pumpu iným osobám, aby ste sa vyhli ochoreniam a infekciám.

 v V prípade prehriatia vibračnú vákuovú pumpu okamžite vypnite a pred ďalším použitím ju nechajte vychladnúť.

 v Vákuovú pumpu používajte výhradne behom spoločnej predohry ako stimulačný prístroj, na  sebauspokojovanie alebo ako doplnok pohlavného styku, nikdy ale na iné účely.

 v Vákuovú pumpu uchovávajte v čistom stave, v chlade a suchu, pretože vlhkosť môže v prípade vibračnej vákuovej pumpy poškodiť batérie a motorček. Chráňte pred priamym slnečným svetlom!

 v Vákuovú pumpu uchovávajte samostatne, nikdy spoločne s inými výrobkami z rôznorodých materiálov, aby nedošlo ku chemickým reakciám.