Obchodné podmienky

Poštovné a balné:

K objednávke účtujeme poštovné a balné 2,90€

Minimálna cena zásielky objednaného tovaru je 3,90€

 

Doručenie tovaru:

Objednaný tovar doručujeme ako dobierku, diskrétne zabalenú

v nenápadnom obale prostredníctvom Slovenskej pošty š.p., za ktorú platíte pri jej prevzatí.  

V našom záujme je objednávky odoslať v čo najkratšom možnom čase, čo však závisí od aktuálneho stavu našich skladových zásob. Z pravidla všetok tovar máme skladom a posielame dobierky v čo najkratšom termíne.

Maximálna doba dodania je 30 dní.

Pri nepredpokladaných okolnostiach zdržania zásielky prípadne nemožnosti dodať

objednaný tovar vás budeme informovať.

Pre zachovanie diskrétnosti dobierka nie je označená názvom obchodu,

všetky naše zásielky sú odosielané s menom odosielateľa fyzickej osoby.

cudzia osoba nemôže zistiť, že sa jedná o tovar objednaný v internetovom sex shope.

Vaše súkromie a diskrétnosť sú plne zachované.

Pokiaľ Vám objednávka bude musieť byť dodaná vo viacerých balíkoch, poštovné platíte len raz.

 

Platobné podmienky:
Objednaný tovar zaplatíte pri obdržaní dobierky. Cena je všade uvedená vrátane DPH.

Všetky ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR

 

Práva a povinnosti predávajúceho:
Predávajúci je povinný vybaviť záväznú objednávku a odoslať a dodať objednaný tovar na adresu kupujúceho v termíne uvedenom v dodacích podmienkach. Objednávka sa stáva záväznou po jej zadaní do objednávkového systému.
Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v prípade, že nie je schopný tovar dodať v požadovanom množstve. V takom prípade je povinný kupujúceho o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať na jeho e-mailovú adresu, resp. telefón.

 

Ochrana osobných údajov:
Garantujeme Vám 100% diskrétnosť!

Osobné údaje slúžia výhradne len pre potreby vybavenia objednávky. Osobné údaje nezhromažďujeme ani neposkytujeme iným osobám.

 

Reklamačný poriadok: 

Všetky podané a potvrdené objednávky sú považované za záväzné. Zákazník podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s "Obchodnými podmienkami". Každá objednávka bude obratom potvrdená e-mailom, na kontakt uvedený v objednávkovom formulári.

 

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti predajcu a zákazníkov v oblasti reklamácií tovaru, vychádzajúc pritom z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Každý tovar je pred predajom, alebo zaslaním skontrolovaný, mechanické a elektrické časti výrobkov sú odskúšané.

Záručná doba je na všetok tovar 24 mesiacov - pokiaľ nie je určené inak a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (podľa §621 Obč. zák.).

 

Záruka sa vzťahuje:

  • len na u nás zakúpene výrobky
  • na výrobky, na ktorých porucha funkčnosti vznikla vadou výrobcu
  • na mechanické a elektrické časti výrobkov

 

Záruka sa nevzťahuje:

  • na výrobky úmyselne, alebo i neúmyselne poškodené napríklad nesprávnym používaním, nesprávnou manipuláciou, alebo nesprávnou údržbou a skladovaním
  • na materiál, z ktorého sú zhotovené

 

Pri predkladaní tovaru na záručnú opravu musia byť zo strany reklamujúceho splnené nasledovné podmienky:

je predložený doklad o zaplatení

reklamovaný výrobok musí byť riadne umytý a osušený

reklamovaný tovar je v obale s kompletným príslušenstvom

tovar spĺňa všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu
(na výrobku neboli úmyselne spôsobené závady - je fyzicky nepoškodený a nejaví známky nesprávneho používania, ošetrovania, skladovania a nadmerného opotrebenia)

Pre uplatnenie záruky je nutné reklamovaný výrobok zaslať poštou. Pred zaslaním nás najskôr telefonicky alebo mailom kontaktujte, aby sme celý proces zjednodušili a tým predišli prípadným nedorozumeniam.

V zmysle §622 Obč. zák. Vám na oprávnene reklamovaných výrobkoch v záruke odstránime závadu a zjednáme nápravu do 30 dní od prevzatia reklamácie.

 

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 97/7/ES zo dňa 20. mája 1997 sú erotické pomôcky považované za "Tovar zvláštneho charakteru" a ich vrátenie a výmena nie je z hygienických dôvodov možná. Do tejto skupiny výnimiek z §53 patrí aj spodné prádlo u ktorého sa nedá vylúčiť, že bolo použité priamo na intímnych partiách.

Záleží nám na zdravý naších zákazníkov preto výrobky po prevzatí zákazníkom v žiadnom prípade nevymieňame.